Giỏ hàng Sp  | 0 đ
Sản phẩm mới
MKS Micro servo HV93
[MKS-HV93]
Giá: 1,935,000 đ   
Futaba 18SZH 2.4GHZ w/ R7008SB Receiver
[FT-027444]
Giá: 24,000,000 đ   
Gens ace 1600mAh 22.2V 40C 6S1P
[B-40C-1600-6S1P]
Giá: 670,000 đ   
Gens ace 3800mAh 22.2V 45C 6S1P
[B-45C-3800-6S1P]
Giá: 1,750,000 đ   
Gens ace 5000mAh 22.2V 45C 6S1P
[B-45C-5000-6S1P]
Giá: 2,350,000 đ   
Gens ace 5500mAh 22.2V 45C 6S1P
[B-45C-5500-6S1P]
Giá: 2,650,000 đ   
HALO 610mm Carbon main blades
[HLB-610]
Giá: 1,915,000 đ   
HALO 700mm Carbon main blades
[HLB-700]
Giá: 2,750,000 đ